Thiên hàng yêu nghiệt

0
441

Tác giả: Hàn Thủy Mặc Nha

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, ấm áp, HE…….

Nhân vật: Lãnh Lăng Duệ  x  Lãnh Kỉ Kỉ   

Edit:  Đông Tà aka Tiểu Tà

Beta: Hannie

Văn án:

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, hãy luôn tin tưởng, có 1 ngày, hạnh phúc của bạn sẽ từ trên trời rơi xuống,

Lãnh Lăng Duệ, 1 anh tổng tài lạnh lùng, khô khan với cuộc sống bận bịu và nhàm chán. Một ngày đã được thiên thượng ban xuống một tiểu yêu tinh hồn nhiên và tinh nghịch.hãy xem Bé con sẽ làm thay đổi anh chàng tổng tài lạnh lùng như thế nào nhé! (này là Tà tự viết ^__^)

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 1

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 2

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 3

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 4

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 5

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 6

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 8

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 9

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 10

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 11

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 12

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 13

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 14

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 15

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 16

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 17

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 18

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 19

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 20

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 21

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 22

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 23

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 24

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 25

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 26

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 27

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 28

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 29

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 30

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 31

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 32

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 33

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 34

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 36

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 37

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 38

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 39

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 40

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 41

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 42

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 43

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 44

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 45

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 46

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 47

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 48

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 49

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 50

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 51

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 52

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 53

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 54

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 55

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 56

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 57

Thiên hàng yêu nghiệt – CHƯƠNG 58

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here