Kim dạ bất lưu nhân

0
361

(Đêm nay không giữ người lại)

Tác giả: Giải Liên Hoàn

Thể loại: Hiện đại hắc đạo, bá đạo cường công, bình phàm thụ, HE

Tình trạng: Hoàn (41 Chương)

Truyện không có văn án.

Chỉ giới thiệu sơ: Tô Lương là một người học cao trung bình thường, nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó tất cả đều thay đổi………

MỤC LỤC

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 1

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 2

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 3

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 4

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 5

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 6

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 7

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 8

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 9

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 10

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 11

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 12

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 13

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 14

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 15

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 16

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 17

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 18

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 19

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 20

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 21

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 22

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 23

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 24

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 25

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 26

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 27

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 28

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 29

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 30

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 31

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 32

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 33

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 34

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 35

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 36

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 37

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 38

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 39

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 40

Kim dạ bất lưu nhân – CHƯƠNG 41

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here