Không thể không yêu ta

0
104

Tác giả: Yêu là duy nhất

Thể loại: Xuyên không, cổ trang, nhất thụ đa công, HE

Tình trạng: Hoàn

Tổng thụ: Y Ân

Công: Long Diệm, Phụng Túc, Li Thiển || Long Vô Dạ, Tuyết Vô Tình

Chuyển ngữ: Lightraito

Văn án

Vì thành toàn cho tình yêu của bạn tốt, y chọn lựa rời khỏi thế giới băng lạnh này, nhưng lại trọng sinh vào một thế giới khác.

Không có người yêu ta, vậy tự ta sẽ yêu chính mình.

Không có người cho ta ấm áp, vậy tự ta cho mình ấm áp……..

Nhưng mà…….. sự ấm áp đó lại có người đến đoạt mất, dùng loại ấm áp khác đến thay thế? Có thể, chỉ là…….

Đừng nhiều như vậy có được không? Y chỉ có một thôi a……..

MỤC LỤC

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 1

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 2

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 3

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 4

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 5

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 6

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 7

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 8

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 9

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 10

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 11

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 12

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 13

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 14

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 15

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 16

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 17

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 18

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 19

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 20

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 21

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 22

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 23

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 24

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 25

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 26

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 27

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 28

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 29

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 30

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 31

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 32

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 33

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 34

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 35

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 36

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 37

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 38

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 39

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 40

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 41

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 42

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 43

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 44

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 45

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 46

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 47

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 48

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 49

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 50

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 51

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 52

Không thể không yêu ta – CHƯƠNG 53

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here