Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh

0
67

Tác phẩm: Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ

Edit: zet

Beta: Thù Nhi

Thể loại: vườn trường.

Bản gốc: hoàn (9 chương)

Văn án: Không nghĩ tới lúc đi vệ sinh quên mang giấy, mà người đưa giấy cho tôi lại là đại thần!?

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 1

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 2

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 3

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 4

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 5

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 6

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 7

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 8

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 9

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 10

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh – CHƯƠNG 11

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here