Cửu vương gia hầu bao bạc triệu

0
155

Tác giả : Vainy

Thể loại : đam mỹ, cổ trang giang hồ.

Warning: thể loại nam x nam, bạn đã được cảnh báo!

Chuyển ngữ : Kail Sahara (Xuân Vũ)

Summary : Sequel của Nhược thụ, nói về couple Cửu vương gia x Tiền Vinh.

MỤC LỤC

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 1

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 2

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 3

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 4

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 5

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 6

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 7

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 8

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 9

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 10

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 11

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 12

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 13

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 14

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 15

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 16

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 17

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 18

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 19

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 20

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 21

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 22

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 23

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 24

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 25

Cửu vương gia hầu bao bạc triệu – CHƯƠNG 26

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here