Ca ca hỗn huyết của ta

0
276

Tác giả: Bloodtie

 Thể loại: hiện đại, huynh đệ, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, HE

Edit: Hạ Hàn NHật

Beta: Hoàng Anh

Văn án

Trời  ạ, ta Tiêu Luân lớn đến ngần này mới biết ta còn có một lão cha là tổng giám nông trường ban Tếch-xát nước Mĩ? Lão mẹ cũng không phải là lão mẹ thật, lão mẹ thật của ta mười mất năm trước đã quy tiên?! ta còn có một ca ca hơn hai tuổi? Nhưng mà. . . . hắn dường như đối ta có ý tứ!~~~~~ đây là thế đạo* gì a! ( * thói đời)

 MỤC LỤC

Ca Ca hỗn huyết của ta – Tiết tử

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 1

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 2

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 3

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 4

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 5

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 6

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 7

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 8

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 9

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 10

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 11

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 12

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 13

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 14

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 15

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 16

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 17

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 18

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 19

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 20

Ca Ca hỗn huyết của ta – CHƯƠNG 21

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here