Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ

0
476

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Người edit: Ameaki + [S]hizuka + Doa

Thể loại: xuyên không, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng:

 Bản gốc: 110 chương –  Hoàn

 Bản edit: Hoàn

Văn án:

.

Hắn, kiếp trước, giãy giụa giữa mạt thế rồi sống sót, cuối cùng vì tận thế mà chết. Kiếp này, hắn bị cả gia tộc xem là phế vật. Vì là phế vật, nên hắn bị coi khinh. Dù có phụ có mẫu, dù có huynh đệ thân nhân, nhưng đối với hắn, có hay không cũng vậy, tất cả hắn đều không cần. Có thể sống thêm một lần, sự chấp nhất của hắn vẫn không thay đổi. Hắn phải trở nên mạnh mẽ và sống sót. Bị xem là phế vật thì thế nào, hắn vẫn sẽ đứng trên đỉnh của thế giới, sống, và nhìn hết thảy sự biến chuyển của thế gian dưới bầu trời xanh thẳm.

.

Hắn, là thiên chi kiêu tử, hắn có tư cách để cao ngạo. Hắn, thân thế hiển hách, dung mạo như ngọc, được trời cho thiên phú làm người người đố kỵ. Mọi thứ đối với hắn đều thật dễ dàng, vì quá dễ dàng mà sinh ra nhàm chán. Bởi vì nhàm chán mà hứng khởi bày ra một trò chơi ác liệt. Khi đó, hắn gặp người nọ. Kết quả, cao ngạo bị nghiền nát, tâm bị chấn động. Hóa ra, tất cả sự chán ghét, khinh thị, tất cả lòng tốt giả dối đều có thể biến thành khát cầu mãnh liệt; chỉ vì để ánh mắt người ấy dừng tại bên mình; hắn phải trở nên mạnh hơn bất cứ kẻ nào.

.

Đây là sử thi truyền kỳ của hai con người đã đi đến cùng để đứng ở đỉnh thượng của Uy Á đại lục.

 

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 1

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 2

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 3

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH LỚN LÊN CỦA MỖI NGƯỜI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 5: CUỘC SỐNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 6: NHẬP HỌC

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 7: MỤC TIÊU

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 8: GẶP NHAU

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 9: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 10: HERRE MAYNE

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 11: NGƯƠI MUỐN TA LÀM GÌ?

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 12: MỘT NGÀY

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 13: GẶP MẶT

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 14: VŨ KHÍ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 15: ĐỀ NGHỊ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 16: HÌNH DÁNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 17: LIỆP SÁT GIẢ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 18: MƯU ĐỒ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 19: NẾU KHÔNG NGHIÊM TÚC, CÁC NGƯƠI SẼ CHẾT!

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 20: CHIẾN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 21: THỰC HIỆN ĐƯỢC

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 22: GIỌT LỆ KHÔNG CAM LÒNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 23: DO DỰ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 24: ĐỘNG DUNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 25:  MANH MỐI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 26: HẮN ĐÁNG GIÁ ĐƯỢC THẾ NHÂN TÔN KÍNH

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 27: GẶP MẶT

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 28: KHIÊU CHIẾN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 29: DÙ CHẾT CŨNG KHÔNG HỐI HẬN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 30: CHUYỂN TIẾP

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 31: THÀNH ĐÔNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 32: BỊ HÚT VÀO

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 33: CHÚNG TA HỢP TÁC ĐI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 34: VÌ TIẾP TỤC SỐNG SÓT

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 35

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 36.

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 37

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 38: CÓ VÔ TÌNH KHÔNG?

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 39: MỘT ĐÊM

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 40: QUYỀN KHỐNG CHẾ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 41: NHỮNG NGÀY SỐNG TRONG RỪNG NÚI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 42: RA KHỎI RỪNG RẬM

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 43: RỜI KHỎI THÔN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 44: BỊ LIÊN LỤY

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 45: Ở LẠI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 46: TRỨNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 47: ĐẶT TÊN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 48: CHỈ MỘT Ý NIỆM TRONG ĐẦU LÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI CẢ VẬN MỆNH

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 49: NGỰ TIỀN LUẬN VÕ 1

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 50: NGỰ TIỀN LUẬN VÕ 2

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 51: CHẾT NGAY LẬP TỨC

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 52: TRỐN TRÁNH

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 53: DIỄN TRÒ 1

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 54: DIỄN TRÒ 2

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 55: IALLOPHIL, TA ĐÓI BỤNG!

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 56: CHO ĂN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 57: TRỐN TRÁNH

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 58: GẦN ĐÂY, NGƯƠI LƯỜI BIẾNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 59

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 60: TRỞ VỀ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 61: GẶP LẠI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 62: LO LẮNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 63: TA CHỈ CÓ CẢM TÌNH ĐỐI VỚI MỘT MÌNH NGƯƠI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 64: SÁNG SỚM

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 65: ĐIỂM TÂM

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 66: TUYÊN BỐ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 67: TRƯỚC YẾN HỘI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 68: HIỂU RA

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 69: YẾN HỘI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 70.

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 71: ĐI RA NGOÀI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 72: LỜI NÓI KINH NGƯỜI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 73: NHẪN NẠI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 74: TƯƠNG HỖ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 75.

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 76: BIỂN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 77.

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 78: KHÁCH VIẾNG THĂM

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 79: BÁO CHO BIẾT

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 80

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 81

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 82

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 83: TINH LINH VƯƠNG

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 84

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 85: LUẬN BÀN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 86: TUYẾT SƠN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 87: TUYẾT LỞ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 88: MỞ ĐẦU

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 89

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 90: TỰ LẬP

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 91: NHÀ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 92: ĐÀM PHÁN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 93: KINH HÃI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 94: THỎA HIỆP

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 95: NGHI KỴ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 96: GIẢI THÍCH

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 97: CHUYỂN TIẾP

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 98: ĐÓ LÀ LOẠI LỰC LƯỢNG NHƯ THẾ NÀO?

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 99: DÒ HỎI

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 100: KHÉP LẠI MỘT GIAI ĐOẠN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 101: CỰ TUYỆT

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 102: PHỤ TỬ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 103: THÁI ĐỘ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 104: QUÂN VƯƠNG XUẤT HIỆN

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 105.

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 106: BẮT ĐẦU CẢI TẠO

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 107: ĐỒNG Ý

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 108

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 109: ĐÁNH CUỘC

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ – CHƯƠNG 110: CUỐI CÙNG CŨNG CÓ THỂ VIẾT BA CHỮ “ĐẠI KẾT CỤC”

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here