Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa

0
569

Tác giả: Thanh Sa Ti Lũ  [ viết tắc:Thanh]

Thể loại: Xuyên không, dị thế, thú nhân, 1×1, sinh tử, happy end

Edit: Yuki-Hana [viết tắc: Y-H ]

QT : Gracefairy  (Cám ơn bạn rất nhiều)

********************

****************›

Văn án

.

Cám ơn Emily đã gợi ý chỗ mình không biết

.

Chàng sinh viên bình thường Lục Văn Thụy  yêu thích tiểu thuyết  võ công , tu chân ; luôn  ảo tưởng chính mình có thể xuyên qua thời không học được tuyệt thế võ công hoặc là tu chân thành tiên.

 

Có một ngày nhàm chán mua xổ số, kết quả trúng thưởng hạng nhất, trăm vạn tiền thưởng cái gì không có thấy, cũng chỉ biết trước mắt một mảnh tối tăm, tỉnh lại thì thấy mình đi đến thú nhân thế giới. Vì thế Lục Văn Thụy  luyện  Cửu âm chân kinh bắt đầu tại tân thế giới khoái hoạt cuộc sống?!

 

Lục Văn Thụy :  Mao lão tử [Emily: là một câu cảm thán tương tử câu chúa ơi ] , vì cái gì hắn xuyên qua không phải thấy mỹ nữ mà là thú nhân?mao lão tử , vì cái gì trên người không có thú văn chính là giống cái ? mao lão tử , rối rắm nhất là vì cái gì hắn cuối cùng đều nhận mệnh lập gia đình , sau hoài sinh bảo bảo rồi mới phát hiện bản thân mình cũng là thú nhân?

 

Như vậy , mao lão tử , vì cái gì hắn là thú nhân còn có thể sinh con a?

 

Ai tới nói cho hắn a a a a a!!!!!~

 

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 1

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 2, CẦN THỰC VẬT SINH TỒN …

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 3, BẮT ĐẦU LUYỆN CÔNG…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 4

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 5, BẠCH MAO LÃO HỔ LẠI KHÔNG ĐI …

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 6, NỖI LÒNG RỐI RẮM …

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 7, THỰC KHÁCH BIẾN THÀNH KHÁCH TRỌ…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 8, CUỘC SỐNG CHUNG  TRONG SƠN ĐỘNG …

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 9, LÚC Ở CHUNG …

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 10, THẢN NHIÊN ÁI MUỘI… 

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 11, TRƯỚC KHI  VỀ BỘ LẠC [ NHẤT ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 12, TRƯỚC KHI  VỀ BỘ LẠC [ NHỊ ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 13, TIẾN HÀNH HỒI BỘ LẠC [ NHẤT ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 14, TIẾN HÀNH HỒI BỘ LẠC [ NHỊ ]… 

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 15, TIẾN HÀNH HỒI BỘ LẠC [ TAM ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 16, TIẾN HÀNH HỒI BỘ LẠC [ TỨ ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 17, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ NHẤT ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 18, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ NHỊ ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 19, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ TAM ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 20, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ TỨ ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 21, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ NGŨ ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 22, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ LỤC ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 23, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ THẤT ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 24, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ BÁT ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 25, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ CỬU ]…  

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 26, TRỞ LẠI BỘ LẠC [ MƯỜI ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 27, THÍ NGHIỆM NĂNG LỰC…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 28, NĂNG LỰC LỤC SẮC THẦN KỲ …

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 29, CUỐN DA THÚ CÙNG THẢO DƯỢC…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 30, ĐẠI THƯỚC THÔNG BÁO… 

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 31, XUẤT NGOẠI SĂN THÚ [ NHẤT ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 32, XUẤT NGOẠI SĂN THÚ [ NHỊ ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 33, XUẤT NGOẠI SĂN THÚ [ TAM ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 34, NGẢI TƯ ĐẶC THỔ LỘ…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 35, LÀM BẠN MỄ LAI KHẮC …

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 36, THỤY LẠP BỊ ĐÁNH CHẠY…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 37, TỶ THÍ CÙNG TƯ NẶC 

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 38, TƯ NẶC  CÙNG LÝ NA 

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 39, CÙNG ĐI RỪNG CÂY

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 40, MANG VỀ THỨ TỐT

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 41, TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO 

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 42, HỘI TRAO ĐỔI CỦA MẤY TỘC [ NHẤT ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 43,  HỘI TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ NHỊ ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 44, HỘI TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ TAM ]…

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 45, HỘI  TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ TỨ ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 46, HỘI  TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ NGŨ ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 47,  HỘI TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ LỤC ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 48,  HỘI TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ THẤT ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 49,  HỘI TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ BÁT ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 50, HỘI  TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ CỬU ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 51,  HỘI TRAO ĐỔI GIỮA MẤY TỘC [ MƯỜI ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 52,  NGHI THỨC TRƯỞNG THÀNH CỦA ĐẠI THƯỚC

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 53, TIẾP SAU NGHI THỨC TRƯỞNG THÀNH

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 54,  ĐẠI THƯỚC ĐỒNG HỌC NGỦ LẠI

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 55, BỜ SÔNG KHÔNG CHỈ CÓ RẤT NHIỀU MÓN ĂN NGON

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 56, MỌI NGƯỜI CÙNG LIÊN HOAN THỊT NƯỚNG/CHIÊN

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 57, MUỐI MÀ  HAI NGƯỜI TÌM ĐƯỢC

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 58,  LÍ TƯ CÙNG TẠP LA TÌM ĐẾN

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 59, MỌI NGƯỜI ĐỀU TỰ RA CHIÊU

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 60,  MỤC ĐÍCH CHÂN THẬT CỦA HAI NGƯỜI

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 61, HAI NGƯỜI RỐT CỤC LY KHAI

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 62, LIỆU LÝ DẪN CHUYỆN TÌNH

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 63, THỤY LẠP THẬT SỰ CÓ

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 64,  MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT NÓI

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 65, MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 66,  ĐỐI CHẤT CÙNG THỤY KHẮC

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 67, CỬ HÀNH NGHI THỨC KẾT BẠN

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 68, PHẢN HỒI THÁI CÁCH BỘ LẠC

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 69 BẢO BẢO ĐÃ KHÔNG CÓ

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 70, THỤY KHẮC TRỌNG THƯƠNG

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 71, LỤC VĂN THỤY XUẤT THỦ

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 72, PHÒNG SINH KỲ THẬT LÀ CHIẾN TRƯỜNG

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 73, RỐT CỤC SINH RA

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 74, TA MUỐN CHỨNG MINH NGƯƠI LÀ CỦA TA

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 75, QUẢ XANH NƯỚC BIỂN CŨNG LÀ THỨ TỐT

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 76, CỬ HÀNH NGHI THỨC ĐỊNH KHẾ

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 77, CUỘC SỐNG CHÍNH THỨC Ở CHUNG [ NHẤT ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 78, CUỘC SỐNG CHÍNH THỨC Ở CHUNG [ NHỊ ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 79, CUỘC SỐNG CHÍNH THỨC Ở CHUNG [ TAM ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 80, CUỘC SỐNG CHÍNH THỨC Ở CHUNG [ TỨ ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 81, CUỘC SỐNGCHÍNH THỨC Ở CHUNG  [ NGŨ ]

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 82, CỬ HÀNH NGHI THỨC KẾT BẠN CHÍNH THỨC

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 83, TUẦN TRĂNG MẬT

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 84, RỐT CỤC CÓ BÁNH BAO.

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 85, BẢO BẢO LÀ KẾT TINH TÌNH YÊU

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 86, DÃ THÚ ĐỘT KÍCH

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 87, THỤY THỤY HOÀN MỸ THÚ HÓA

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 88, ĐẠI THƯỚC RỐT CỤC TRỞ VỀ

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 89, TỒN TẠI ẨN HÌNH THÚ VĂN

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 90, PHIỀN NÃO TRONG LÚC MANG THAI

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 91, THỤY  THỤY  BỊ ĐỘNG THAI

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 92, ĐAU ĐẾN KHÔNG THỂ CHỊU NỔI

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 93, SINH SẢN TRONG ÔN TUYỀN

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 94, THỤY  THỤY  LẠI XUẤT TÌNH TRẠNG

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 95, TÌM KIẾM ĐƯỜNG TRỞ VỀ

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 96, RỐT CỤC TRỞ LẠI LẠC VÂN ĐẠI LỤC

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 97, CỬU BIỆT GẶP LẠI NGỌT NGÀO

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 98, BA TIỂU BẢO BẢO ĐÁNG YÊU

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – CHƯƠNG 99, MỘT NHÀ NĂM NGƯỜI VỀ NHÀ

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here