Xuyên qua hoang dã

0
333

Tác giả: Linh Thệ

Thể loại : Ngoại tinh, xuyên không, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, huyền nhuyễn, ma pháp

Giản giới: Người ta nói nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến khuynh tình, tam kiến khuynh thành tựu khuynh quốc.

Cậu lại đảo ngược, lần đầu tiên mới thấy bóng dáng người ta đã bị dọa mà bỏ chạy.

Lần thứ 2 chính thức gặp mặt, nhưng ngay cả tự giới thiệu cũng chưa kịp làm đã bị đánh ngất tha về.

Lần thứ 3 càng thảm hơn, suýt chút nữa ngay cả xương cốt cũng bị gặm sạch, nếu không phải——khụ khụ, cậu chẳng phải đã bị ——[xx——] sao?

Ngươi, ngươi, ngươi đừng có mà mơ, đừng tưởng ta không có kinh nghiệm [xx——] là muốn làm gì thì làm, ngươi chờ đó!

Edit: Cáo ngố Beta Rồng béo

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 1

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 2

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 3

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 4

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 5

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 6

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 7

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 8

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 9

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 10

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 11

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 12

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 13

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 14

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 15

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 16

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 17

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 18

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 19

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 20

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 21

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 22

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 23

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 24

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 25

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 26

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 27

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 28

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 29

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 30

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 31

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 32

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 33

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 34

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 35

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 36

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 37

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 38

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 39

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 40

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 41

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 42

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 43

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 44

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 45

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 46

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 47

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 49

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 50

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 51

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 52

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 53

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 54

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 55

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 56

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 57

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 58

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 59

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 60

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 61

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 62

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 64

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 63

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 65

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 66

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 67

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 68

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 69

Xuyên qua hoang dã – CHƯƠNG 70 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here