Thiếp cư noãn các

0
580

Tác giả: Võng Ly

Edit: Elios

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường công cường thụ,  trung khuyển thụ, ngược tâm ngược thân, HE

Văn án:

Phong lưu tiêu sái, ôn nhu bá đạo, trọng tình trọng nghĩa, một Vương gia tay nắm trọng binh Tây quận .Trong vương phủ  tồn tại một biệt uyển tao nhã tên gọi Noãn Các . Đó  là chốn cư ngụ của chúng nam thiếp mà hắn bảo hộ, trân ái, những kẻ tận tâm quên mình phục vụ hắn .

Khắp thiên hạ, nam nhân rồi lại nam nhân, tình rồi lại tình đều đến ở ‘ Noãn các ‘, tự xưng một tiếng  “Thiếp thân”. Bọn họ phản kháng, bọn họ bất đắc dĩ, bọn họ đều có ý chí nam nhân cùng chân tình. Nhưng dù không nghĩ tranh đấu, cũng tránh không khỏi vận mệnh quay vòng, phản bội thương tổn, ân oán tình cừu, . . . tận cuối cùng đều được chân ái tài tình hóa giải. . . .

Phần đầu ngược thân ngược tâm, phần sau ngược công tâm, tất thảy toàn  ngược, nhưng kết quả là một vs một kết thúc HE.

MỤC LỤC

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 1

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 2

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 3

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 4

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 5

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 6

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 7

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 8

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 9

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 10

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 11

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 12

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 13

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 14

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 15

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 16

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 17

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 18

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 19

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 20

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 21

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 22

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 23

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 24

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 25

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 26

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 27

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 28

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 29

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 30

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 31

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 32

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 33

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 34

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 35

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 36

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 37

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 38

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 39

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 40

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 41

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 42

Thiếp cư noãn các – CHƯƠNG 43

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here