Thanh sắc kiêm bị

0
556

Thanh Sắc Kiêm Bị

Tác giả: Mê Hồ Quân

Thể Loại: Hiện đại, thanh ưu văn (diễn viên l*ng tiếng), ấm áp, hài, 1×1, HE.

Biên tập: Zhou Zhou, Thanh Hà

Chỉnh sửa: Zhou Zhou

Văn án:

Đây là quá trình phấn đấu của một diễn viên l*ng tiếng ngụy tiểu bạch thật phúc hắc mới vào nghề, đầy thoát tuyến, cẩu huyết và cười ra nước mắt.

Đây là quá trình phấn đấu trên con đường tình cảm của một đế vương ngụy quy tắc ngầm, cuồng việc, miệng mồm ác độc và nhu tình.

Đây là tập hợp những nhân vật động kinh, bi hài vô số, không sặc nước thành công đừng nhìn tác giả.Tóm lại, đây là một câu chuyện kể về cuộc đời của những diễn viên l*ng tiếng, bối cảnh vay mượn, nhân vật sáng tạo, nếu có chút tương đồng, ắt là do trùng hợp.

Chú thích: Thanh ưu tức diễn viên l*ng tiếng ^^

MỤC LỤC

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 1

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 2

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 3

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 4

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 5

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 6

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 7

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 8

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 9

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 10

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 11

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 12

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 13

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 14

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 15

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 16

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 17

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 18

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 19

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 20

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 21

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 22

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 23

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 24

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 25

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 26

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 27

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 28

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 29

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 30

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 31

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 32

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 33

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 34

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 35

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 36

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 37

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 38

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 39

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 40

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 41

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 42

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 43

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 44

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 45

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 46

Thanh sắc kiêm bị – CHƯƠNG 47 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here