Thanh mai túy

0
482

THANH MAI TÚY

Tác giả:Tuyết Nguyệt Lưỡng Tương Ánh

Thể loại:đam mỹ, cổ trang, mĩ công cường thụ, cường công x si tình giáo chủ thụ, ngược luyến, sinh tử, HE

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Dịch: Quick Translator

Editor: Dạ Tận Thiên Minh (Bunny Chan) ft Tiểu Hồ Mẫn

Beta: Xích Nguyệt

Văn án

Lần đầu nhìn thấy hắn, tóc đen như mực, da trắng tựa tuyết, khiến người ta vừa gặp đã yêu, muốn ngừng mà không được.

Mỗi năm đến mùa thanh mai* chín, y lại tổ chức Thanh mai yến, giải nỗi khổ tương tư.

Y một thân không thể đi, hắn một chí ở thiên hạ không thể lưu lại.

“Trúng độc là ta, không phải ngươi. Độc ta trúng là tình độc”

Vạn phần tưởng niệm, y không từ thủ đoạn, không cảm thấy thẹn, cam chịu làm kẻ nằm dưới, đến cuối cùng vẫn phải chịu nỗi đau khổ tận tâm can.

“Ta đã độc vào xương tủy.”

*Thanh mai: cây mơ, trái mơ

MỤC LỤC

Thanh mai túy – CHƯƠNG 1

Thanh mai túy – CHƯƠNG 2

Thanh mai túy – CHƯƠNG 3

Thanh mai túy – CHƯƠNG 4

Thanh mai túy – CHƯƠNG 5

Thanh mai túy – CHƯƠNG 6

Thanh mai túy – CHƯƠNG 7

Thanh mai túy – CHƯƠNG 8

Thanh mai túy – CHƯƠNG 9

Thanh mai túy – CHƯƠNG 10

Thanh mai túy – CHƯƠNG 11

Thanh mai túy – CHƯƠNG 12

Thanh mai túy – CHƯƠNG 13

Thanh mai túy – CHƯƠNG 14

Thanh mai túy – CHƯƠNG 15

Thanh mai túy – CHƯƠNG 16

Thanh mai túy – CHƯƠNG 17

Thanh mai túy – CHƯƠNG 18

Thanh mai túy – CHƯƠNG 19

Thanh mai túy – CHƯƠNG 20

Thanh mai túy – CHƯƠNG 21

Thanh mai túy – CHƯƠNG 22

Thanh mai túy – CHƯƠNG 23

Thanh mai túy – CHƯƠNG 24

Thanh mai túy – CHƯƠNG 25

Thanh mai túy – CHƯƠNG 26

Thanh mai túy – CHƯƠNG 27

Thanh mai túy – CHƯƠNG 28

Thanh mai túy – CHƯƠNG 29

Thanh mai túy – CHƯƠNG 30

Thanh mai túy – CHƯƠNG 31

Thanh mai túy – CHƯƠNG 32

Thanh mai túy – CHƯƠNG 33

Thanh mai túy – CHƯƠNG 34

Thanh mai túy – CHƯƠNG 35

Thanh mai túy – CHƯƠNG 36

Thanh mai túy – CHƯƠNG 37

Thanh mai túy – CHƯƠNG 38

Thanh mai túy – CHƯƠNG 39

Thanh mai túy – CHƯƠNG 40

Thanh mai túy – CHƯƠNG 41

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here