Thác vị

0
417

Thác vị

Tác giả: Yêu Mệ

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, thế thân, ngược luyến tàn tâm.

Tình trạng:33 chương + 1 phiên ngoại (hoàn)

Editor: Joco

Beta – reader:Ying, Takuya chan

Văn án:

Một người bất hạnh, một đời bi thương, một tình yêu đau khổ…

Đến cuối cùng, tới lúc hạnh phúc, là ai?

Thư Văn, người mà ngươi ái, rốt cuộc có phải là ta hay không?

MỤC LỤC

Thác vị – CHƯƠNG 0

Thác vị – CHƯƠNG 1

Thác vị – CHƯƠNG 2

Thác vị – CHƯƠNG 3 

Thác vị – CHƯƠNG 4

Thác vị – CHƯƠNG 5

Thác vị – CHƯƠNG 6

Thác vị – CHƯƠNG 7

Thác vị – CHƯƠNG 8

Thác vị – CHƯƠNG 9

Thác vị – CHƯƠNG 10

Thác vị – CHƯƠNG 11

Thác vị – CHƯƠNG 12

Thác vị – CHƯƠNG 13

Thác vị – CHƯƠNG 14

Thác vị – CHƯƠNG 15

Thác vị – CHƯƠNG 16

Thác vị – CHƯƠNG 17

Thác vị – CHƯƠNG 18

Thác vị – CHƯƠNG 19

Thác vị – CHƯƠNG 20

Thác vị – CHƯƠNG 21

Thác vị – CHƯƠNG 22

Thác vị – CHƯƠNG 23

Thác vị – CHƯƠNG 24

Thác vị – CHƯƠNG 25

Thác vị – CHƯƠNG 26

Thác vị – CHƯƠNG 27

Thác vị – CHƯƠNG 28

Thác vị – CHƯƠNG 29

Thác vị – CHƯƠNG 30

Thác vị – CHƯƠNG 31

Thác vị – CHƯƠNG 32

Thác vị – CHƯƠNG 33

Thác vị – CHƯƠNG 34

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here