Phong cốt

0
63

Tác giả: Tiểu Tần Tử

Thể loại: cổ trang, HE

Edit: Gián

Beta: Ra

…………

Trích đoạn: Trên ngón tay cuối cùng của y, là dây tơ hồng sắc màu tiên diễm. Chỉ là, đầu dây bên kia, vẫn chẳng có ai nắm lấy…

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ NHẤT CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ NHỊ CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ TAM CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ TỨ CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ NGŨ CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ LỤC CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ THẤT CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ BÁT CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ CỬU CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ THẬP CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG)

Phong cốt – PHONG CỐT (ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here