Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba

0
557

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba

(Tạm dịch : Nếu có tận thế, chúng ta hãy cùng một chỗ a)

Tác giả : Thương Dạ Nữ Tử

Chỉnh sửa :Dạ Tịch Vô Ưu

Thể loại: mạt thế, ngắn, 1×1, bá đạo ôn nhu công x kiện khí cô đơn thụ, bình thản ấm áp, HE

Tình trạng gốc : Hoàn

Tình trạng chỉnh sửa : Xong

Vì dạo này hay kiếm mấy bộ ngược ngược và

ngược đọc nên xen vô bộ này cho đỡ đau lòng.

Giới thiệu:

Trước tận thế một tháng.

Chuyện về một tiểu điểu ti (không hiểu là gì, ai hiểu xin chỉ giáo :D) vô thân vô cố không hữu không yêu (không bạn bè không người yêu), đi tìm cho mình một nơi để vượt qua tận thế.

Nếu có tận thế, chúng ta cứ cùng một chỗ như thế đi.

Hôm nay cách tận thế còn có mười ngày, đột nhiên muốn viết một câu chuyện như vậy. Tại đây không có Zombie, không có xuyên qua, không có dị không gian, không có Star Wars (chiến tranh các vì sao , chắc ai cũng biết ), cũng không có những sự việc ma huyễn thần kì.

Đây chỉ là một quãng thời gian đặc biệt trước tận thế của hai người, một câu chuyện cố gắng cho lẫn nhau ôn hòa cùng quan tâm.

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – NHƯ QUẢ HỮU MẠT NHẬT [1] [2]

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – NHƯ QUẢ HỮU MẠT NHẬT [3] [4]

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – NHƯ QUẢ HỮU MẠT NHẬT [5]

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – NHƯ QUẢ HỮU MẠT NHẬT [6]

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – NHƯ QUẢ HỮU MẠT NHẬT [7]

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – NHƯ QUẢ HỮU MẠT NHẬT [8]

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – NHƯ QUẢ HỮU MẠT NHẬT [9] [HOÀN]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here