Lạc diệp hữu tình

0
352

Tác giả: Tử Hiên

Edit: Alek (lẻ) + Sapphire (chẵn)

Beta: Alek

Thể loại: đam mỹ.

Mô tả: cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, HE.

Pairing: Duẫn Nguyệt Tình x Diệp Lăng Hiên

MỤC LỤC

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 1

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 2

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 3

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 4

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 5

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 6

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 7

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 8

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 9

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 10

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 11

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 12

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 13

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 14

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 15

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 16

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 17

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 18

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 19

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 20

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 21

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 22

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 23

Lạc Diệp Hữu Tình – CHƯƠNG 24

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here