Ám Vô Dạ Online

0
395

Tác giả: Nguyệt Quang Vật Ngữ

Thể loại: đam mỹ, võng du, 1vs1, cường cường, oan gia, HE.

Nhân vật chính: An Chấn Vũ (Bắc Hoàng Minh) x Hàn Phi Tường (Tri Hỏa Ám Diễm)

Nhân vật phụ: Tranh Nguyệt Lưu Ly, Hàn Ly, Nguyệt Lượng, Thanh Âm Hải Dương, Cổ Lam.v.v.

GIỚI THIỆU

Cậu, nhiệt tình rực rỡ như vầng mặt trời;

Hắn, lạnh lùng cao ngạo tựa ánh trăng;

Ở ngoài đời coi nhau là kẻ thù không đội trời chung, trong trò chơi lại là bằng hữu cùng vào sinh ra tử. Trong lúc dần khám phá ra một khía cạnh  khác của cậu mà chính mình từng xem thường, trái tim không thể khống chế bắt đầu trầm luân;

Tình bạn? Tình yêu?

Hắn đã không thể phân biệt được nữa, chỉ biết mình không thể mất đi cậu ấy.

MỤC LỤC

Quyển 1

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 1

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 2

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 3

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 4

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 5

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 6

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 7

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 8

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 9

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 10

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 11

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 12

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 13

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 14

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 15

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 16

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 17

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 18

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 19

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 20

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 21

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 22

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 23

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 24

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 25

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 26

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 27

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 28

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 29

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 30

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 31

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 32

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 33

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 34

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 35

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 36

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 37

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 38

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 39

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 40

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 41

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 42

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 43

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 44

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 45

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 46

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 47

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 48

Quyển 2

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 01

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 02

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 03

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 04

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 05

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 06

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 07

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 08

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 09

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 10

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 11

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 12

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 13

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 14

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 15

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 16

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 17

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 18

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 19

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 20

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 21

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 22

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 23

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 24

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 25

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 26

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 27

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 28

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 29

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 30

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 31

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 32

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 33

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 34

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 35

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 36

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 37

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 38

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 39

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 40

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 01

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 02

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 03

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 04

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 05

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 06

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 07

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 08

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 09

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 10

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 11

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 12

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 13

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 14

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 15

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 16

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 17

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 18

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 19

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 20

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 21

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 22

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 23

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 24

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 25

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 26

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 27

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 28

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 29

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 30

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 31

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 32

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 33

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 34

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 35

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 36

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 37

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 38

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 39

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 40

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 41

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 42

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 43

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 44

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 45

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 46

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 47

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 48

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 49

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 50

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 51

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 52

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 53

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 54

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 55

ÁM VÔ DẠ ONLINE – CHƯƠNG 56

HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here