Tà y ma phi của nhiếp chính vương

0
22

Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG THỨ VĂN ÁN
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 1: TỨC MẶC U TÀ QUYỂN 1: LĂNG THIÊN ĐẠI LỤC, PHƯỢNG ẨN TRỜI CAO
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 2: TRỞ VỀ KINH ĐÔ, KHẮP THÀNH Ồ LÊN
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 3: GẶP PHẢI ÁM SÁT, HỒN LĂNG HỒN TRẠCH
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 4: HÒA THÂN HOÃN LẠI, TỨC MẶC VÃN NGUYỆT
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 5: HỒN THIÊN HỒN ẢNH, HỘI BÁCH HOA TỚI
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 6: BÁCH HOA HỘI ĐÈN LỒNG, NGUYỆT THẦN SƠ NGỘ
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 7: HOA ĐĂNG ĐẠI TÁI, LƯU NGUYỆT THIÊN HẠ
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 8: PHÂN TỔ TỶ THÍ, U TÀ KÌNH THƯƠNG
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 9: MỌI NGƯỜI KINH HÃI, MỚI LỘ ĐƯỜNG KIẾM
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 10: ĐỆ NHẤT TÀI NỮ, TRỪNG TRỊ MUỘI MUỘI
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 11: THANH TƯ TUYỆT NGẠO, CỔ ĐỘC PHÁT TÁC
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 12: VÒNG NGỌC LƯU LY HIỆN RA TUYỆT THẾ Y THUẬT.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 13: NHÃ TRÚC, ĐẠM CÚC ĐẾN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 14: LƯU LY TRAI, HAI NỮ PHÂN TRANH.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 15: TUYẾT PHONG THÁI TỬ, NHẤT KIẾN ĐỊNH BẰNG HỮU.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 16: MẦM HOẠ ĐÂM SÂU, THÁI TỬ ĐẠI HÔN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 17: SÓNG VAI MÀ ĐỨNG, THẬP PHẦN ĂN Ý
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 18: ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN, HÔN LỄ KINH BIẾN
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 19: BIẾM CHI LÀM THIẾP, THU TƯ HOA THƯỚC
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 20: KÌNH THƯƠNG VỀ NƯỚC, ĐI ĐẾN HOA TÀN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 21: VẤN ĐỀ LƯƠNG THẢO, MA CHỦ MA VỰC.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 22: THANH PHONG NHAI, MA CHỦ MA VỰC.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 23: ĐỘC NHÂN TỬ SĨ, CÙNG RƠI XUỐNG VỰC.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 24: VỰC THẲM KINH HỒN, BÁ CHỦ CÂY CỐI.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 25: ĐẠI CHIẾN CỰ MÃNG, HOA HÌNH HUYẾT NHỚ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 26: NGƯỢC DÒNG CHUYỆN CŨ, BIẾT ĐƯỢC THÂN PHẬN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 27: NGẠO KIỀU HỎA HỒ, PHƯỢNG HUYẾT LÃNH NGUYỆT.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 28: HOA LỘNG ẢNH THỤ THƯƠNG, TRỞ VỀ NGUYỆT THẦN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 29: TỚI LƯU TIÊN UYỂN, HOÀN HI TRÚNG ĐỘC.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 30: SÍNH LỄ GIÁ TRÊN TRỜI, XA GẢ PHONG MÂU
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 31: GẶP PHẢI ÁM SÁT, CƯỜNG THẾ XUẤT TRƯỚNG.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 32: CƯỜNG THẾ CHÉM GIẾT, MỚI TỚI PHONG MÂU.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 33: LỘNG ẢNH TÌM THƯƠNG, MAI LAN TRÚC CÚC.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 34: SƠN MAN CÔNG CHÚA, ĐI TRƯỚC CHIẾN TRƯỜNG.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 35: CÔNG CHÚA CHI TRANH, CHIẾN CHI KHÔNG CƯỚI.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 36: KINH THẾ HÀO ĐỔ, KỴ XẠ MỚI BẮT ĐẦU.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 37: BƯU HÃN U TÀ, AI CÙNG TRANH PHONG.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 38: HÌNH DÁNG HÉ LỘ, TRỞ VỀ PHONG MÂU.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 39: OANH OANH YẾN YẾN, TIẾNG ĐÀN NỞ HOA CÚC TÍM.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 40: SÓNG GIÓ NÀY CHƯA QUA, SÓNG GIÓ KHÁC LẠI KHỞI.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 41: VÕ LÂM ĐẠI HỘI, BÍCH U ĐỘC CHÂU.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 42: NGỰ LONG SƠN TRANG, QUẦN LONG TỤ HỘI.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 43: VỤ ẢNH KHUYNH LIÊN, TỨ THIÊN ĐỘNG TÌNH.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 44: ĐẠI HỘI ĐỘT KÍCH, SÍNH LỄ LONG TIÊN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 45: MA VỰC MA PHI.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 46: THỦ ĐOẠN TÀN NHẪN, ĐI ĐẾN TUYẾT PHONG.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 47: BĂNG TUYẾT ĐỈNH, VỤ ẢNH KHUYNH THÀNH.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 48: KÌNH THƯƠNG THỨC TỈNH, LÊ ÂM SƠ HIỆN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 49: LẦN ĐẦU GIAO PHONG, ĐẠT ĐƯỢC TOÀN THẮNG.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 50: TỤ HỘI PHONG MÂU, KIM CƯƠNG XUẤT THẾ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 51: NHẪN TÌNH NHÂN, SINHTHẦN TỚI.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 52: CUNG YẾN ĐỘT KÍCH, TẶNG LỄ PHONG BA.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 53: THÂN PHẬN CHO SÁNG TỎ, MỌI NGƯỜI KHIÊU KHÍCH.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 54: NHẤT VŨ KHUYNH THÀNH, CỬ BINH THIÊN HẠ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 1: LUYỆN NGỤC PHONG MÂU, NGẠO THỊ VÔ SONG. QUYỂN II: PHƯỢNG VŨ CỬU THIÊN, OANH CHẤN GIANG HỒ
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 2: THỊNH THẾ HÔN LỄ, PHONG MÂU ĐẾ HẬU.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 3: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC, HOA TÀN ĐẾN PHẠM.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 4: VỊ ƯƠNG CÔNG CHÚA, KIM LŨ Y
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 5: CẨM KHÊ HÀNH, SƠ NGỘ ĐẠI HUYÊN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 6: LÃNH LỆ THỊ HUYẾT, U TÀ GIẬN DỮ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 7: THỦ ĐOẠN TÀN NHẪN, TA CHÍNH LÀ CÀN RỠ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 8: ĐẠI CHIẾN MỚI BẮT ĐẦU, CỬU TỬ NHẤT SINH.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 9: KHUYNH THÀNH HẠ SƠN, HOA NGHÊ THƯỜNG HIỆN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 10: MẶC GIÁP THƯỢNG CHIẾN, OANH ĐỘNG THIÊN HẠ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 11: KÌNH THƯƠNG TỨC GIẬN, CHINH CHIẾN SA TRƯỜNG
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 12: LÊ ÂM THẢM CỤC, NGOAN LỆ KÌNH THƯƠNG
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 13: KHUYNH THÀNH ĐỘNG TÌNH, HẢI THIÊN THÀNH NGUY
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 14: ĐI ĐẾN HẢI THIÊN, DỊCH CHUỘT LAN TRÀN
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 15: TÀI HOA SÁNG QUẮC, TỨ QUỐC RUNG CHUYỂN
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 16: KIỀU DIỄM TRIỀN MIÊN, DI TÍCH THƯỢNG CỔ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 17: MỘC THƯƠNG LAN TỚI, ĐẾNTHIÊN HẢI.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 18: BÚT TÍCH KINH THIÊN, NAM TỬ THẦN BÍ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 19: NÉM TÚ CẦU, KHIÊM MẠCH ÔN NHUẬN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 20: BA ĐÀO MÃNH LIỆT, GIEO GIÓ GẶT BÃO.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 21: VÁCH ĐÁ THANH LOAN, TÌNH SÂU NHƯ BIỂN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 22: ĐẦM LẦY NGUY NAN, U TÀ ĐỘC PHÁT
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 23: RỜI KHỎI ĐẦM LẦY, CÁ SẤU CỰ MÃNG
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 24: DI TÍCH BÍ MẬT, BẢO VẬT HIỆN THẾ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 25: NẾU TA LÀ VƯƠNG, NÀNG CHÍNH LÀ HẬU.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 26: VÃN NGUYỆT TỬ, U TÀ XUỐNG BẾP
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 27: ĐẾ QUÂN ĐẾ HẬU, NGUYỆT THẦN TAN RÃ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 28: HOA TÀN CÓ HỈ, THU CẨM KHÊ TỘC.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 29 : DI THẤT RUNG CHUYỂN, TÚY LAN TRỞ VỀ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 30 : CỨU HỎA UYỂN HINH, HOA TÀN MƯU ĐỒ BÍ MẬT
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 31: TÌNH TỰ NHIÊN TỚI, NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 32 : TÌNH TỰA KIM KIÊN, CHUYỆN CŨ NHẮC LẠI
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 33 : ĐẦM LẦY MÊ VỤ, SƠ NGỘ KHIÊM MẠCH.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 34 : MA KIÊU &#8211 LINH LUNG, THẦM HẠ QUYẾT TÂM
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 35 : NGHÊ THƯỜNG SẢY THAI, MINH NGUYỆT HIẾN VẬT QUÝ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 36 : PHƯỢNG LOAN CỬU THIÊN, TAO NHÃ VẠN THẾ
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 37 : CỔ ĐỘC PHÁT TÁC, U TÀ GIẬN DỮ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 38 : TÓC ĐEN THÀNH TUYẾT, OÁNH LỆ THÀNH HUYẾT
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 39 : HOA TÀN BỊ DIỆT, LÃNH HUYẾT U TÀ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 40: NHẤT THỐNG LĂNG THIÊN, THƯƠNG TÀ ĐẠI LỤC
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 1 : LINH LUNG NHỚ, MA KIÊU TÌNH. QUYỂN III : DI THẤT ĐẠI LỤC, PHƯỢNG TRỔ TÀI HOA
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 2 : TỀ TỤ LƯU VÂN, THÂM THÚY PHƯỢNG MÂU
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 3 : YẾN HỘI ĐỘT KÍCH, GHEN GHÉT VÂN Y.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 4 : YÊU DÃ TUYỆT MỸ, NHẠC TẾ GIAO PHONG.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 5 : YẾN HỘI ĐẠI LOẠN, CUỒNG VỌNG U TÀ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 6: LÁNH ĐỜI ÂU DƯƠNG, THỊ HUYẾT KÌNH THƯƠNG.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 7: CẢ NHÀ ĐOÀN VIÊN, ĐẾN TUỔI CẬP KÊ.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 8: CHUYỆN DƯỚI ĐÁY VỰC, HẠNH PHÚC MỸ MÃN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 9: VÌ NÀNG THÀNH MA, BÁNH BAO ĐỘT KÍCH.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 10: KỲ CẢNH NHÂN GIAN, MẶC THẦN, MẶC HÀN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 11: THƯƠNG TÀ XỬ SỰ, UYỂN HI ĐẠI HÔN.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 12: LÁNH ĐỜI GIA TỘC, BÍ BẢO BÁT THỰC.
Tà y ma phi của nhiếp chính vương &#8211 CHƯƠNG 13: BÍ MẬT BÁT THỰC ĐỒ, HAI NĂM VỤT QUA.

SHARE
Previous articleXiềng xích yêu thương
Next articleÁc nam nhân

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI