Đông Tây Thác

0
198

Đông Tây Thác

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm:

  1. Tướng Quân Kế
  2. Chiết Yêu
  3. Hỉ Tương Cố
  4. Đông Tây Thác

Thể loại: xuyên không, HE, 1×1

Couple: Tang Tử x Yến Tê Đồng

Tổng 96 chương.

Giới thiệu:

Tôi chỉ có thể nói, ở đây thì phải xem lại chuyện trước đó. Yến Lưu Quang bị tính kế, mất đi mỹ mạo. Muội muội của nàng giả chết để sau này ngồi lên vị trí thái tử phi.Mặt Yến Tê Đồng bị mẫu thân Yến Lưu Quang cào rách, và từ đây, vận mệnh của nàng đã bắt đầu.


CHƯƠNG 1.

CHƯƠNG 2.

CHƯƠNG 3.

CHƯƠNG 4.

CHƯƠNG 5.

CHƯƠNG 6.

CHƯƠNG 7.

CHƯƠNG 8.

CHƯƠNG 9.

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11.

CHƯƠNG 12.

CHƯƠNG 13.

CHƯƠNG 14.

CHƯƠNG 15.

CHƯƠNG 16.

SHARE
Previous articleÔm Đầu, Ngồi Xuống
Next articleĐối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI