Yêu thương

0
286

Yêu Thương

Tác giả:    Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

Thể loại:   Hiện đại, 3P, huynh đệ, 2 x 1, cường công x nhược thụ, H toàn văn, điều giáo, ngược.

Couple:     Hiên Viên Bạc | Hiên Viên Mộ x Hiên Viên Hi

Tình trạng:       Hoàn [27 chương]

Editor:     Soo Nhi aka Tần Hinh Sương

Giới thiệu:       Sắc Nhất

*Tóm tắt:

Từ lúc hai huynh đệ sự nghiệp thành công nhìn thấy phụ thân dẫn một đứa con riêng về, liền nhất trí quyết định muốn đem thiếu niên đáng yêu này làm của riêng mình.

Một hồi điều giáo từ thân đến tâm, đến tột cùng là hành hạ hay là yêu? Là ai điều giáo ai?

Kỳ thực, này chính là xôi thịt ~~~~

MỤC LỤC

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [1]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [2]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [3]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [4]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [5]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [6]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [7]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [8]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [9]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [10]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [11]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [12]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [13]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [14]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [15]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [16]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [17]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [18]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [19]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [20]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [21]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [22]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [23]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [24]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [25]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [26]

Yêu thương – YÊU THƯƠNG [27] – HOÀN

SHARE
Previous article(Convert) Thân bất tử
Next article(Convert) Nghịch lưu (Ngược dòng)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI