Xuyên thư ký (Ký sự xuyên thư)

0
171

Xuyên Thư Ký

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Nguồn: chungtadeulahu.wordpress.com

Editor: Hàn Hàn

Thể loại: Xuyên thư, xuyên không, hiện đại, đoản văn

Số chương: 10 chương

Văn án:

Tác giả đại đại xuyên vào trong chính tác phẩm của mình, gặp được fan thổ hào của mình.

Tên khác: Làm thế nào để theo đuổi thần tượng của bạn

Nhân vật chính: Tiểu Trịnh, Trác Tuyên


 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10 [HOÀN]

 

SHARE
Previous article(Convert) Người đại diện của ảnh đế hơi nhiều fan rồi
Next article(Convert) Lần kết thân thứ 101 của hai vị Alpha tiên sinh

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI