Xuyên thư chi liêu hán công lược

0
67

Xuyên thư chi liêu hán công lược – Công Tử Vu Ca

Tác giả: Công Tử Vu Ca / Công Tử Ca

Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, ngọt sủng, hiện đại, “ưu điểm ngươi muốn hắn đều có” thật cao lãnh cấm dục công VS “miệng ngại thân thẳng” giả cao lãnh liêu hán* cuồng ma thụ, HE

*Liêu hán: hiểu đơn giản là hấp dẫn nam nhân, bắt sống trái tim nam nhân.

Tình trạng bản gốc: hoàn 122 chương

Editor: Socola chấm nước mắm

Nguồn: Hạ Nguyệt

Phiền não của Phan Kim Liên* phiên bản nam hiện đại, còn gọi là «xuyên thư chi tui không phải Phan Kim Liên», văn phong muộn tao.

*Phan Kim Liên: nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am, là người đàn bà đa tình và hiểm độc, lấy chồng là Võ Đại Lang, từng quyến rũ em chồng là Võ Tòng nhưng không thành. Kết cục là bị Võ Tòng chém chết.

Kỳ Lương xuyên thư xuyên vào một bộ đam mỹ! hiện! đại, trong xã hội hôn nhân đồng tính hợp pháp, cậu là thanh niên đã kết hôn eo nhỏ mông cong có thể nói là cực phẩm, tên là Kỳ Lương Tần.

Nhưng Kỳ Lương Tần này lại là Phan Kim Liên phiên bản nam, quyến rũ anh chồng Nghiêm Bách Tông không thành, ngược lại rơi vào kết cục giống như Phan Kim Liên!

Hiện giờ cậu xuyên thành Kỳ Lương Tần, ngàn vạn lần không thể giẫm lên vết xe đổ, cậu phải làm một chính nhân quân tử rụt rè đoan trang!

Nhưng vấn đề là, làm fan trung thành của quyển sách này, sao cậu có thể cự tuyệt sức hấp dẫn của đại cường công có thể làm cho người ta chết đi sống lại mà cậu yêu nhất trong đam mỹ này chứ! Phải biết, lúc nửa đêm cậu xem đến xuân tâm nhộn nhạo lăn lộn khắp giường, đầu óc đều nghĩ tới câu danh ngôn kia, “chết dưới thân Bách Tông, thành quỷ cũng phong lưu”!

Khắc chế, khắc chế, khắc chế, cậu phải làm trinh tiết cấm dục thẳng nam, nói cho toàn thế giới biết, cậu không phải Phan Kim Liên!

Chỉ là…

“Em… em chỉ muốn làm Phan Kim Liên của một mình anh, được không…”

***

Công là tương phản manh, mặc quần áo và cởi quần áo là hai người… Thụ cũng là tương phản manh, miệng là một kiểu thân thể lại là một kiểu. Thụ xuyên vào chính là truyện tập hợp cẩu huyết đầu voi đuôi chuột, nửa phần trước cần phải theo cốt truyện đã có mà hoàn thành nhiệm vụ ghẹo công, cho nên nếu có tình tiết cẩu huyết xin thông cảm! ! Phần sau tiến vào tự do phát huy, tương đối chân thật bình dân!

Thanh minh quan trọng! ! ! ! ! ! ! !

Truyện này công thụ đều là độc thân! ! ! ! Không có quan hệ nhân thân thực tế! ! !

 

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 1

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 2

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 3

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 4

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 5

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 6

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 7

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 8

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 9

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 10

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 11

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 12

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 13

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 14

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 15

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 16

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 17

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 18

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 19 

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 20

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 21

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 22

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 23

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 24

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 25

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 26

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 27

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 28

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 29

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 30

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 31

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 32

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 33

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 34

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 35

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI VÀ CÁI TÊN CHƯƠNG RẤT CÓ CẢM GIÁC, TÊN «BÁ VƯƠNG NGẠNH THƯỢNG CUNG».

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 36

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 37

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 38

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 39

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 40

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 41

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 42

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 43

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 44

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 45

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 46

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 47

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 48

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 49

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 50

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 51

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 52

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 53

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 54

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 55

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 56

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 57

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 58

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 59

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 60

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 61

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 62

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 63

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 64

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 65

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 66

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 67

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 68

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 69

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 70

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 71

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 72

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 73

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 74

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 75

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 76

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 77

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 78

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 79

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 80

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 81

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 82

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 83

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 84

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 85

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 86

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 87

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 88

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 89

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 90

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 91

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 92

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 93

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 94

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 95

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 96

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 97

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 98

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 99

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 100

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 101

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 102

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 103

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 104

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 105

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 106

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 107

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 108

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 109

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 110

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 111

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 112

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 113

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 114

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 115

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 116

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 117

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 118

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 119

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 120

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 121

Xuyên thư chi liêu hán công lược – CHƯƠNG 122

SHARE
Previous article(Convert) Người đại diện của ảnh đế hơi nhiều fan rồi
Next article(Convert) Lần kết thân thứ 101 của hai vị Alpha tiên sinh

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI