Phía sau lang là sói

0
394

Tên : Phía sau lang là sói ( Lang thân hậu đích lang)

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược.

Thể loại : Đoản văn, hiện đại, nhất thụ lưỡng công, song sinh công, đại thúc thụ, HE.

Edit : Alice

Beta : Ween

Phía sau lang là sói (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)

SHARE
Previous article(Convert) Người đại diện của ảnh đế hơi nhiều fan rồi
Next article(Convert) Lần kết thân thứ 101 của hai vị Alpha tiên sinh

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI