Cyru

0
157

[ML] Cyrus

Tên: Cyrus

Tác giả: Vũ

Beta: Quàng thượng

Thể loại: Đoản văn đam mỹ, SM, có H, có ngọt, có ngược.

Nguồn: su337.wordpress.com


 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

SHARE
Previous article(Convert) Người đại diện của ảnh đế hơi nhiều fan rồi
Next article(Convert) Lần kết thân thứ 101 của hai vị Alpha tiên sinh

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI