Không cẩn thận bị baba ăn mất

0
145

Không cận thận bị baba ăn mất

Tên gốc: Bất tiểu tâm bị baba cật điệu liễu

Trích:  Khiếu ngã tiểu nhục nhục H văn hợp tập

Tác giả: Tiểu Nhục Nhục

Thể loại: H văn, hiện đại đô thị, phụ tử, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn

Độ dài: đoản văn

Editor: Uchiha Fuji

Beta: Uchiha shizu

Nguồn: yehuoyanfei.wordpress.com


 

CHƯƠNG 1 (END)

SHARE
Previous articlePhá hiểu (Còn PN)
Next articleTơ hồng sai kết

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI