Con nói con không cần gia sư!

0
50

Con Nói Con Không Cần Gia Sư!

Tác Giả : Mã Dũng Tùng Nhân

Nguồn : 【Amour】(Thanks bạn Tiểu Tú Tú vì đã share raw bộ này)

Thể Loại : ấm áp văn, sủng ái, học đường thầy trò, 1×1, HE.

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn.

Tình trạng bản edit:  Hoàn (Mãi mới thấy được chữ này)

Edit: Hoa Vô Các

 

Con nói con không cần gia sư – TIẾT TỬ

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 1

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 2

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 3

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 4

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 5

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 6

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 7

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 8

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 9

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 10

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 11

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 12

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 13

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 14

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 15

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 16

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 17

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 18

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 19

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 20

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 21

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 22

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 23

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 24

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 25

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 26

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 27

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 28

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 29

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 30

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 31

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 32

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 33

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 34

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 35

Con nói con không cần gia sư – CHƯƠNG 36

SHARE
Previous article[YoonJae Fanfic] – Báo cáo hộ chủ ngài rất phiền
Next articleKhông được túm đuôi của tôi (Đoản)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI