Chiến thần

0
138
Tác giả: Lăng Bộ Nhược AnhThể loại: Đam mỹ, 1×1, xuyên qua, cơ giáp, HE

Nhân vật: Đường Vũ, Ian Clermont

Phối hợp: Phùng Dương, Lunerb

Tình trạng: Hoàn (144 chương)  (Nghe đồn đang chuẩn bị viết phiên ngoại)

Chuyển ngữ: Lightraito (Huyết Phong _ Light)

Giản lược:

Đường Vũ xuyên vào thân thể một thiếu niên có não bộ siêu cường, vốn muốn kiếm đủ tiền tìm một hành tinh tốt định cư, nhưng lại bất ngờ cứu được em gái của một thượng tá nào đấy, nhận được một phong thư tiến cử vào trường đại học tốt nhất.

Đường Vũ: Là một người từng vật vã lăn lộn trong xã hội, có thể ôn lại cuộc sống vườn trường… cầu còn không được! Tuy rằng cuộc sống vườn trường này không hề giống trong tưởng tượng của cậu, được rồi, kém rất xa, nhưng quen bạn gái gì đó…

Bạn thượng tá nào đấy: Học viên dự khuyết, tốt nhất cậu nên suy nghĩ làm sao để tăng thành tích.

Đường Vũ: Vâng, thượng tá!

Đây là câu chuyện về một bạn thụ điềm đạm học kém giúp đỡ bạn công lạnh lùng cấm dục đánh khắp các hành tinh không địch thủ

Chủ thụ, 1×1, không ngược.

Có cp phụ, không đề cập nhiều, nhưng sẽ nói rõ ràng.


Chiến thần – CHIẾN THẦN 1

Chiến thần – CHIẾN THẦN 2

Chiến thần – CHIẾN THẦN 3

Chiến thần – CHIẾN THẦN 4

Chiến thần – CHIẾN THẦN 5

Chiến thần – CHIẾN THẦN 6

Chiến thần – CHIẾN THẦN 7

Chiến thần – CHIẾN THẦN 8

Chiến thần – HUYẾT PHONG

Chiến thần – CHIẾN THẦN 10

Chiến thần – CHIẾN THẦN 11

Chiến thần – CHIẾN THẦN 12

Chiến thần – CHIẾN THẦN 13

Chiến thần – CHIẾN THẦN 14

Chiến thần – CHIẾN THẦN 15

Chiến thần – CHIẾN THẦN 16

Chiến thần – CHIẾN THẦN 17

Chiến thần – CHIẾN THẦN 18

Chiến thần – CHIẾN THẦN 19

Chiến thần – CHIẾN THẦN 20

Chiến thần – CHIẾN THẦN 21

Chiến thần – CHIẾN THẦN 22

Chiến thần – CHIẾN THẦN 23

Chiến thần – CHIẾN THẦN 24

Chiến thần – CHIẾN THẦN 25

Chiến thần – CHIẾN THẦN 26

Chiến thần – CHIẾN THẦN 27

Chiến thần – CHIẾN THẦN 28

Chiến thần – CHIẾN THẦN 29

Chiến thần – CHIẾN THẦN 30

Chiến thần – CHIẾN THẦN 31

Chiến thần – CHIẾN THẦN 32

Chiến thần – CHIẾN THẦN 33

Chiến thần – CHIẾN THẦN 34

Chiến thần – CHIẾN THẦN 35

Chiến thần – CHIẾN THẦN 36

Chiến thần – CHIẾN THẦN 37

Chiến thần – CHIẾN THẦN 38

Chiến thần – CHIẾN THẦN 39

Chiến thần – CHIẾN THẦN 40

Chiến thần – CHIẾN THẦN 41

Chiến thần – CHIẾN THẦN 42

Chiến thần – CHIẾN THẦN 43

Chiến thần – CHIẾN THẦN 44

Chiến thần – CHIẾN THẦN 45

Chiến thần – CHIẾN THẦN 46

Chiến thần – CHIẾN THẦN 47

Chiến thần – CHIẾN THẦN 48

Chiến thần – CHIẾN THẦN 49

Chiến thần – CHIẾN THẦN 50

Chiến thần – CHIẾN THẦN 51

Chiến thần – CHIẾN THẦN 52

Chiến thần – CHIẾN THẦN 53

Chiến thần – CHIẾN THẦN 54

Chiến thần – CHIẾN THẦN 55

Chiến thần – CHIẾN THẦN 56

Chiến thần – CHIẾN THẦN 57

Chiến thần – CHIẾN THẦN 58

Chiến thần – CHIẾN THẦN 59

Chiến thần – CHIẾN THẦN 60

Chiến thần – CHIẾN THẦN 61-62

Chiến thần – CHIẾN THẦN 63-64

Chiến thần – CHIẾN THẦN 65-66

Chiến thần – CHIẾN THẦN 67-68

Chiến thần – CHIẾN THẦN 69-70

Chiến thần – CHIẾN THẦN 71-72

Chiến thần – CHIẾN THẦN 73-74

Chiến thần – CHIẾN THẦN 75-76

Chiến thần – CHIẾN THẦN 77-78

Chiến thần – CHIẾN THẦN 79-80

Chiến thần – CHIẾN THẦN 81-82

Chiến thần – CHIẾN THẦN 83-84

Chiến thần – CHIẾN THẦN 85-86

Chiến thần – CHIẾN THẦN 87

Chiến thần – CHIẾN THẦN 88-89

Chiến thần – CHIẾN THẦN 90-91

Chiến thần – CHIẾN THẦN 92-93

Chiến thần – CHIẾN THẦN 94-95

Chiến thần – CHIẾN THẦN 96-97

Chiến thần – CHIẾN THẦN 98-99

Chiến thần – CHIẾN THẦN 100-101

Chiến thần – CHIẾN THẦN 102-103

Chiến thần – CHIẾN THẦN 104-105

Chiến thần – CHIẾN THẦN 106-107

Chiến thần – CHIẾN THẦN 108-109

Chiến thần – CHIẾN THẦN 110-111

Chiến thần – CHIẾN THẦN 112-113

Chiến thần – CHIẾN THẦN 114-115

Chiến thần – CHIẾN THẦN 116-117

Chiến thần – CHIẾN THẦN 118-119

Chiến thần – CHIẾN THẦN 120-121

Chiến thần – CHIẾN THẦN 122-123

Chiến thần – CHIẾN THẦN 124-125

Chiến thần – CHIẾN THẦN 126-127

Chiến thần – CHIẾN THẦN 128-129

Chiến thần – CHIẾN THẦN 130-131

Chiến thần – CHIẾN THẦN 132-133-134

Chiến thần – CHIẾN THẦN 135-136

Chiến thần – CHIẾN THẦN 137-138

Chiến thần – CHIẾN THẦN 139-140

Chiến thần – CHIẾN THẦN 141-142

Chiến thần – CHIẾN THẦN 143-144 [HOÀN]

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI