[Viết Tiên Kiếm đồng nhân] – Dương rơi quỳ tẫn

0
173

Dương rơi quỳ tẫn

Tác giả: Ngọc Lan

Thể loại: Cổ đại, đồng nhân

Độ dài: 31 chương

Chuyển ngữ: Quỳnh Mạc, Huyền Phi

Biên tập: Quỳnh Mạc, Iris

Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình

Làm ebook: saral

Nguồn ebooks: STENT FORUM

Giới thiệu

Viết Tiên Kiếm đồng nhân, nhìn đề mục liền đoán được viết về ai, ta sẽ không nhiều lời, cũng chỉ là viết về kiếp trước của người này mà thôi.

Ách, không nói nhiều, muốn xem  mời vào. . . .

 

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ NHẤT: HAI NƯỚC NGƯNG CHIẾN

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ HAI: VUI ĐÙA TRÊN BẬC THANG DÀI

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ BA: SÓNG GIÓ TẬP KIẾM

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ TƯ : QUỲ HẢI BÍ ĐỊA (BIỂN HOA HƯỚNG DƯƠNG BÍ MẬT)

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ NĂM: THIẾU NỮ NHUNG HIÊN

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ SÁU: CUNG THẦN HIÊN VIÊN

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ BẢY: MẪU HẬU QUA ĐỜI

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ TÁM: SƠ THÍ THÂN THỦ

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ CHÍN: VÁY QUẢN TỤ LƯU TIÊN

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: QUẬN CHÚA VỆ QUỐC

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 11: NGŨ ĐỘC TIÊN THÚ

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 12: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ TẠI NGỰ HOA VIÊN.

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 13: NỖI BUỒN LY BIỆT VƯƠNG VẤN

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 14: TÁC GIẢ ÂM MƯU

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 15: TRONG QUÂN CÓ BIẾN

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 16: ĐÂU LÀ NGÀY VỀ

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 17: HÓA ĐỊCH THÀNH BẠN

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 18: GẶP NHAU TRONG THOÁNG CHỐC

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 19: LOẠN TRONG GIẶC NGOÀI

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 20: KẾ SÁCH HOÀN HẢO

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 21: GẶP NGUY HIỂM

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 22: THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤC

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 23: ĐẠI QUÂN ĐANG TỚI

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 24: ĐẦM RỒNG HANG HỔ

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 25: CHỐNG LẠI Ý TRỜI

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 26: MINH TỊCH HÀ TỊCH (SAO SÁNG GIỮA TRỜI ĐÊM)

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 27: ĐÚC KIẾM

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 28: THUA TRẬN LIÊN TIẾP

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 29: MÀNH CHỈ TREO CHUÔNG

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 30: ĐƯỢC ĂN CẢ, NGÃ VỀ KHÔNG

Dương rơi quỳ tẫn – CHƯƠNG 31: HƯƠNG TIÊU NGỌC VẪN

SHARE
Previous articleCuồng thú
Next articleCửu cung tế

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI